Villadefarm

Villadefarm เปิดให้เช่าโรงเรือน หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด
บนพื้นที่ 50 ไร่ ถนนรังสิตนครนายก คลอง 6

Concept

โรงเรือนของเราเป็นโรงเรือนปิดด้านบนเป็นพลาสติกใสที่กรองแสงให้เหมาะต่อการเจริญของพืช และยังกันฝนได้ ไม่ต้องกลัวเปียกเวลาเข้ามาในโรงเรือน
ด้านข้างเป็นตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงที่มีความถี่สูงทำให้แมลงที่ขนาดใหญ่กว่าตาข่ายไม่สามารถเข้ามาได้ แต่ก็ยังมีลมผ่านเข้าออก และระบายความร้อนได้ดี

ทำไมต้องปลูกขึ้นแคร่ปลูกที่มีความสูง
เนื่องจากแมลงบางชนิดไม่สามารถกระโดดได้สูงถึงบริเวณที่เราปลูกทำให้ผักปลอดภัยจากสัตรูพืช ทำให้เราได้ผักที่สวยงาม แม้ไม่ได้ใช้ยากำจัดสัตรูพืช แต่ผักไม่มีรอยกัดของแมลงเลย

ระบบรดน้ำที่ฟาร์มจะใช้ระบบอัตโนมัติทำให้ผักได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา ในปริมาณที่เท่าๆกันในทุกวัน. แต่หากวันไหนที่อุณหภูมสูง หรือ ความชื้นต่ำ จะส่งผลให้ผักค่ายน้ำ เหี่ยวและมีรสขมได้ villadefarm แก้ปัญหานี้โดยใช้ระบบ smart farm ทำให้มีการรดน้ำเพิ่ม และปรับอุณหภูมิความชื้นผ่านการพ่นหมอกระหว่างวันเพื่อให้เหมาะสมกับผักที่สุด

หลังจากนำต้นกล้าลงแปลงแล้ว เราสามารถที่จะดูการเจริญเติบโตของผักที่เราปลูกได้ทางกล้องวงจรปิด ทำให้มั่นใจได้ว่าผักเราไม่ใช้ ยาฆ่าแมลงและสารเคมี เรียกว่าได้ทานผักอย่างสบายใจจริงๆ

พื้นที่โดยรอบเป็นต้นไม้ และลำคลอง เล็กๆ ก่อสร้างด้วยเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์

พื้นที่วางโรงเรือนขนาดใหญ่ มีบ่อน้ำเหมาะสำหรับทำการเกษตร

สภาพแวดล้อมภายนอก

เก็บผัก – ปลูกผัก

ภายในโรงเรือน

Shopping Cart
Scroll to Top